افزودن نظر جدید

اون پیامبر نبود. دروغگوی شمنی بود., کتابش توسط پیروان خودش نابود شد. ایشون خودش عامل قتل عام پیروان دیگر ادیان بود, قضیه خیونها
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.