افزودن نظر جدید

از کجا دانستی از اینکه مسلمانها فقط خائنین و کسانی که یاهشون می جنگیدند را می کشتند یا از اینکه در زمان ساسانیان، مانویان را که دینی غیر زرتشت داشتند را قتل عام کردند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.