افزودن نظر جدید

در مورد ذوالقرنین بودن کوروش تنها احتمال داده شده!!! و بطور صریح بیان نشده!! شما اگر ادعایی دارید از کتاب زرتشتیان دلیلی بر زرتشتی بودن و خداپرست بودن او دلیل بیاورید!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.