افزودن نظر جدید

یک نکته ساده شاید آبی باشه برای این تند روی ها ۱ هیچ تاریخ مکتوبی و مستندی که ما ایرانیها یا حتی اعراب آنرا نوشته باشند در مورد احوال و اقوال دوران قبل از اسلام که معروف باشد وجود ندارد و تقریبا کلیه نوشتارهای دینی و غیر آن به سادگی تغییر یافته اند و ما در این خصوص متکی هستیم به تاریخی که غربی ها برامون پیدا کرده اند ۲ در ترجمه چند باره متون قدیمی به بین چند زبان همیشه مشکل تفهیم وجود دارد بخصوص اگر واژه معادلی وجود نداشته باشد مثال بارز آن قصه کرگردن که چون واژه معادل آن در غرب وجود نداشت برایش واژه تک شاخ افسانه ای ساخته شد ۳فاصله زمانی این سکوت تاریخی بیش از ۲۰۰۰ سال است خنده دار است بخاطر چنین اقوالی قدیمی یا تفسیر های ساخته شده توسط غربی ها در حالی که حتی زبان ما هم مشترک نیست و در شرایطی که تمایل زیادی برای سود واستفاده از احوال و اقوال قدما برای موجه نشان دادن ظلم حاکم وجود دارد بخواهیم همدیگر را محکوم کنیم بیایید رها کنیم این بازی را و بسازیم دوران مان را بر اساس واقعیت عدالت وحق که این دریوزه تاریخ شدن بالاتر از شرافت عمرمان را بر باد میدهد ببخشید من قصد توهین به هیچ کس بر اساس واژه را ندارم اما میدانم آنچه بعنوان مبنایی برای ترجمه بکار رفته است در واقع حداقل دو بار رفت و برگشت بین شرق وغرب داشته است یکبار مسلمانان آنرا از یونانی به عربی برگرداندند و یکبار از عربی به لاتین ترجمه شده است و این در حالی است که هیچ فرهنگ لغت مستند و علمی در هر دو دوره وجود نداشته است و فرهنگ واژه گان در هر دو حالت به زحمت به ۴ هزار واژه میرسیده و این در حالی است که انتظار داریم در حالت معمول هردو سمت ترجمه تنها ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واژه را بلد باشند و این را درکنار این مطلب بگذارید که در هر فرهنگی معانی متفاوتی از واژه های یکسان متصور است در واقع میزان عمق هر تمدنی را شامل میشده است بنابر این بجای درگیر شدن در گذشته مبهم که نتیجه ای جز اتلاف عمر عزیز ندارد و اساسا کافر یا مومن بودن آنها دلیل بر هیچ چیز در حال حاضر ما نمیشود وبه قولی کسی را در گور کس دیگری نمیگذارند لزومی ندارد چیزی را به چالش بکشید که تنها برای تاریخدانان خوب است این گفتار امیر به مالک را به خاطر داشته باشید که در زمان حکومت بر مصر آیین های مردمان را گزینش کن هرچه را که خلاف بود کنار بگذار بعبارتی فرهنگ سازی با گزینش رفتارهای مناسب که نظیر آن ظاهرا درایران باستان حجاب مردان و زنان بوده است در هر حال میدانم که این زبانشناسان عمری بیش از ۱۵۰ سال ندارند و آنچه بوده وهست را خدا عالم است چرا که جریانات قوی ناسیونالیسم/ فراماسونری / فاشیسم/ وانواع ایسمها بصورت هوشمندانه و برنامه ریزی شده در حال تاریخ سازی هستند آمریکا کمتر از ۱۰۰ سال سابقه تمدن دارد اما الان فرهنگش را به تمام دنیا فرستاده است چرا که از ظرفیتهای بسیاری از فرهنگها استفاده کرده است و این اشتباه است که تنها به گذشته مفتخر باشیم باید فرهنگمان را که شدیدا نیازمند اصلاح است بسازیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.