افزودن نظر جدید

در مورد اینکه نوشتید نسبت به کارهایی که انجام میداده بیشتر به فردی یهودی شباهت دارشته تا زرتشتی توضیح بدید،شما رو چه حسابی این حرف رو میزنید؟دلیل و مدرک لطفا بیارید،تنها چیزی که میتوان گفت اینه که کوروش یه انسان و مومن به انسانیت و اخلاقیات بود ،بی نظیر بود،حال چه اهمیتی داره که مرام و مسلکش چی بود و چی میپرستیده!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.