افزودن نظر جدید

در رد نظریه کوروش پرستان با ذوالقرنین قران همین بس که وقتی ذوالقرنین به بین السدین میره و شکایت مردم اونجا را از یاجوج ماجوج میشنوه اگر لشکر داشت که یک پادگان اونجا درست میکرد و با لشکرش یک حال اساسی به این ملت یاغی سخن مدان میداد کوروش امپراتور زمانه بنا به گفته باستانگراها بود یعنی نمیتونست به جنگ این قوم بره واونها را گوشمالی بده یا کوروش با اون لشکر عظیمش حرفی در مقابل یک عده یاغی نداشت ولی تو قران حرفی از لشکر ذوالقرنین نزده یعنی خودش بوده و خدای خودش که برا مقابله با یاغی های یاجوج ماجوج بفرمان الهی با کمک مردم اونجا براشون سد درست میکنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.