افزودن نظر جدید

به نظر می رسه شما اطلاعات دقیقی دارید. می شود نمونه ای از کتیبه ها سنگ نوشته های کوروش را برای ما معرفی نمایید، لطفا با رفرنس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.