افزودن نظر جدید

آیا تهمت زدن کار درستی هست که شما به جمهوری اسلامی داده اید؟ آیا اینکه از تاریخ گزینشی عمل کنیم و فرد خاصی را از تاریخ مطرح کنیم توهین و نادیده گرفتن تاریخ شکوهمند ایران نیست؟ شما که همه شخصیت های تاریخی را مهم و ارزشمند می دانید، پس چرا به کوروش اکتفا کردید و دیگر شخصیت ها را نادیده گرفته اید؟ در آخر، حرف اول، که تهمت زدن خیلی راحت هست و بهتر است اگر حرفی برای گفتن داریم، جو را متشنج نکنیم و اصل حرف را بزنیم...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.