افزودن نظر جدید

این نوشتار چه تفرقه‌ای بین چه کسانی ایجاد کرده است؟ اگر قرار به اتهام زنی باشد، بسیار خوب... کامنت شما هم موجب تفرقه افکنی هست و شما هم مزدور انگلیس هستید. می‌بینید که به راحتی می‌توان اتهام زد. برخی مدعی هستند که کورش زرتشتی بود. این نوشتار هم یک بحث تاریخیِ صرف و در پی اثبات این نکته است که کورش زرتشتی نبود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.