افزودن نظر جدید

یکی دانستن و هم ردیف دانستن کوروش و انیشتین و اسپینوزا درست نیست، بلکه شما بهتر است کوروش را در ردیف افرادی مانند هیتلر و اینها بیاورید، چون کوروش و این قبیل افراد در جنگ ستیزی و جنگجویی همفکر و هم اندیشه بوده اند. اگر کوروش بی دین هست، پس طبق چه معیاری به ادیان احترام می گذاشته است؟ انسانیت زمانی معنا پیدا می کند که چارچوبی داشته باشد و دین دار نبودن و احترام به ادیان، دو جمله متناقض هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.