افزودن نظر جدید

شما که معیار را پندار و گفتار و کردار نیک می دانید، طبق همین گفته ها که در متن ادعا شده به زرتشت وجود دارد، گفتار شما نیک است یا این سایت؟ درحالی که رفرنس این مطلب ارائه شده سایت خود زرتشتیان هست و شما هم اینجا صرفا کاسه داغتر از آش هستید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.