افزودن نظر جدید

هر پیام حق که شماخاموش میکنید مثل نوری هست که در وجود خود شما به سیاهی میل میکنه . حساب و کتاب بر اساس عمل خود ما است = ( پندار نیک کردار نیک گفتار نیک ) حرف های من تبلیغی نیست پخش کن نترس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.