افزودن نظر جدید

فهمیدنش سخت نیست به احتمال زیاد خواسته به عنوان پادشاه تفاوتی با بقیه مردم عادی داشته باشه و یک استثنا باشه . جسارت و اعتماد به نفسش رو میستایم و اعتقاد کاملش به اینکه آدم خوبیه همونطور که دینش خواسته پس در هر حالت خوبی ها محافط او هستند ( یک نگرش فیلسوفانه و فراتر از زمان خودش داشته میبینید که همه چیز را ثبت میکرده ونقش میبسته تا حقایق رو فرزندانش بدانند ، بسیار عاقبت اندیش بوده )
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.