افزودن نظر جدید

یهودیایی رو ازاد کرد که بعد ها به ایران حمله کردن و ایرانیارو بقتل رسوندن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.