افزودن نظر جدید

متاسفانه یاوه گویی های شما هم پایانی ندارد. روزی حداقل 5 تا 10 نفر از تو و امثال تو هستند که وقتی هرودوت مثبت می گوید، خود را دوستدار هرودوت می دانند و هرودوت را تاریخ نگار بزرگ می دانند، ولی وای به زمانی که بخواهد کمی واقع گرایی و در دید شما منفی اندیشی داشته باشد، به کل او را مغرض به ایرانیان و حکومت ایران می دانید. یکی از موارد، بحث ازدواج کمبوجیه با خواهر خودش هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.