افزودن نظر جدید

گرامی ای کاش بجای این حرفها بر رد مطالب موارد با منبع و رفرنس معتبر در نزد خودتون در سایت قرار می دادید. این حرفهای شما را خیلی های دیگر هم گفته اند ولی از نقد درست و منطقی با رفرنس خبری نیست. زمانی هرودوت در نزد شما و امثال شما خوب بود ولی کم کم هرودوت را هم کنار زدید و گفتین که حرفهای گزنفون درست هست. و باز هم با دیده شدن سخنانی از گزنفون او را هم رد می کنید. شما تنها در ایران باستان نکات مثبت را می بینید و به دنبال واقعیت ها نیستید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.