افزودن نظر جدید

پاشن(سند ) نسک مزدیسنا و حکومت آشتیانی رویه(صفحه )51 بند 2 ، نام پدر زرتشت کوروش اسپه یاد شده که به چمار(معنی ) دارنده اسب سیاه سپید یا خاکستری میباشد. کوروش نامی اریایی است نه یهودی(نشان از بیسوادی شما دارد ). نوشته تبری ، نمیتونه پاشنی برای تاریخ باستان هخامنشی باشه چون دستکی(سندی ) نیکژ(ارائه ) نمیدهد و با یافته های باستانی و سنگ نبشته ها پارادخش(پارادکس یا تناقض ) آشکار دانشیک(علمی )دارد. 2- نسک های باستانی مانند هرودوت ، گزنفون ، نیکولای دمشقی و .... که در دوران هخامنشی میزیسته اند بر پارسی و ایرانی بودن کوروش گواهی داده اند و از آن مهند(مهم ) تر سنگ نبشته بیستون و لپیب(کتیبه ) کوروش بر پارس بودن او گواهی میدهد. 3- به نسک کوروش بزرگ، نبشته شاهپور شهبازی نگاهی بیندازید ، پاشنی (سندی ) است که هتا فتاد(مورد ) پذیرش استادان دانشگاه و رشته ی باستانشناسی میباشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.