افزودن نظر جدید

گرامی، وقتی خود یهودیان کوروش را یهودی می نامند، پس دیگر جایی برای سخن شما نمی ماند...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.