افزودن نظر جدید

سلام، اگر دقیق کتابهای تفسیر را مطالعه می نمودید، متوجه می شدید که ذوالقرنین بودن کوروش احتمال هست. ولی یکی از احتمالات که از قرائن موجود می توان متوجه شد، یهودی بودن کوروش هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.