افزودن نظر جدید

بهتر است بگوییم صهیونیست به کوروش علاقه و عنایت داشته است، چون کوروش هم به آنها علاقه داشته است. و این رابطه دو طرفی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.