افزودن نظر جدید

فرشید از نسل ارداویراف ! حرف از سند نزن ! چون این مقاله با سند هست. تازه تو که کلا کاری به سند نداری ! هرچی مخالف توهماتت باشه رو انکار میکنی ! هرچی هم سند بدیم هی خودت رو به در و دیوار میکوبی و تعصب احمقانه بهت اجازه پذیرش حقیقت رو نمیده ! نمونه ش همین قضیه فراماسون بودن کورش ! http://www.adyannet.com/news/16794 که باز هم از پذیرش حق فرار کردی !!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.