افزودن نظر جدید

متاسفم برای کسی که بدون رفرنس و سند مطلب تاریخی مینویسد...دوست گرامی که این مقاله را قلم زدید...شما کل نوشته و نتیجه خود را بر مبنای 1 جمله جعلی که به کوروش نسبت داده شده بنا گذاشتید و بافتید و تمام؟در کدام سند تاریخی از کوروش سفارشی بر دفن در خاک ایران شده است؟لطفا تاریخ ایران زمین را فدای دعاوی مذهبی و ملی و غیره نکنید که بزرگترین خیانت است...رستگار باشید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.