افزودن نظر جدید

1-گراهام فیلیپز معتقد است اسکندر همجنس باز بوده(منبع: شادروان دكتر عبدالحسین زرین‌كوب در «تاریخ ایران قبل از اسلام» از عادت رایج هم‌جنس‌بازی مردان در یونان متمدن هلنی، ‌به عنوان «بیماری یونانی» یاد كرده است.) 2-در اسکندر نامه (اثر طبع نظامی گنجوی) اسکندر همجنسگرا نامیده شده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.