افزودن نظر جدید

نه تو برو هر چی در یک کتاب نوشته رو بدون اندیشه قبول کن که کار نادان ها هست پس قبول داری کوروش به مرگ طبیعی مرده طبق گفته گزوفن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.