افزودن نظر جدید

در زمان کوروش اسلام و مسحیت نبود جناب علامه و همه بت پرست بودند کوروش پیرو اخرین دین خداوند و کامل ترین دین خداوند مانند اسلام امروز یهودیت بود و به کوروش از طریق دانیال نبی پیامبر خداوند دستورات پروردگار وحی میشد یکی از دستوراتی که خداوتد به کوروش داد ازادی یهودیان از شر پادشاه ستمگر بابل بود و دیگر دستور هم بازسازی هیکل همان بیت المقدس امروزی بود که کورش کلی طلا و وسایل برای بازسازی خانه خدا در ان زمان که هیکل بود فرستاد و بازسازی کرد بیت المقدس را که در تورات کامل نوشته شده است حتی تعداد ومقدار مصالحی که کوروش برای بازسازی بیت المقدس فرستاد خجالت بکشید دست از توهین به شخصیتهای مقدس بردارید نام کوروش در سه کتاب اسمانی امده است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.