افزودن نظر جدید

اونوقت بمن میگه بنگ و حشیش مصرف میکنی!!همه مگه مثل تواند که با چند تا اسم تو گروه باشند . ما احتیاجی به این ریاکاریا نداریم.مثل اینکه فرشید خیلی سوزوندت حیف که از پیش ما رفته وگرنه خوب از خجالتت در میومد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.