افزودن نظر جدید

مطلبی که شما در مورد کوروش بیان کردید، طبق کدوم منبع و کتاب بود؟ طبق کدام منبع بیان می دارید که در زمان کوروش دینی وجود نداشته است؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.