افزودن نظر جدید

دوستان کوروش در ابتدا زرتشتی نبوده و بعدا زرتشتی میشه .اون ابتدا پیرو ایین میتراییسم بوده که بعد به دین زرتشت درمیاد. و به خاطر همین دین زرتشت هیچ وقت توسط پادشاهان هخامنشی به رسمیت شناخته نمیشه چون کوروشخودش از اول زرتشتی نبود معتقد بود که انسان ها باید در انتخاب دینشون ازاد باشن و به تبعیت از کوروش بقیه ی پادشاهان هخامنشی این دین رو دین رسمی کشور تعیین نمیکنن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.