افزودن نظر جدید

چرا جوش آوردی ؟؟؟ داغ کردی!!! یه شعر از فردوسی بیار که نام کوروش در آن باشه ؟؟ بعد به ما بگو که ما به فردوسی توهین کرده ایم یا شما؟ گفتن اینکه فردوسی نام کوروش را در اشعارش نیاورده توهین یه فردوسیه؟؟؟!!! یعنی همه چیز و همه کس را از نظر شما باید به میزان ارداتش به کوروش شناخت دیگه؟؟؟ اگه از کوروش خوب گفته خوبه وگر نه بده دیگه!!!!!!! مگه این کوروش کیه که شماها اینقدر بهش می نازید؟؟ یه منشور ازش مانده که همش حرفاشه معلوم نیست چقدر بهش عمل کرده؟؟؟ حرف زدن ساده است عمل کردن سخت است!! راست میگید با سند تاریخی کارهای خوبش را اثبات کنید حرف زدن ساده است!!!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.