افزودن نظر جدید

سلام. نیازي به عصبانیت نیست. کامنت شما منتشر شده است: http://www.adyannet.com/comment/13473#comment-13473 ولي آدرس را اشتباه آمده اید. لطفاً مؤدب باشید و مانند شمس (که هم iP شماست) که یحتمل در یک خانه تیمي حضور دارید از روی فقر فکري سخن نگویید. عجیب است، ما نظرات خود را با سند و مدرک ارائه میکنیم و قضاوت را به خوانندگان مي‌سپاریم (همین). ولي شما که خانه تیمي دارید و تابحال از یک آي‌پي با اسامي مختلف نظر داده اید (آن هم فحش و توهین و کلمات رکیک). در انتها ما را مزدور نامیدید و خود را وطن پرست مینامید. خوانندگان به خوبي میتوانند از رفتار شما قضاوت کنند و به سطح فکر و اندیشه جماعت کورش پرست (که از آستین استعمار بیرون آمده اند) پي ببرند. خدا را شکر اسلام هر روز در جهان گسترش می‌یابد (اسناد در این باره از رسانه هاي غربي و شرقي فراوان است. هرچند شما به همان علتي که میدانیم و میدانید از پذیرش اسناد گریزانید). کافي بود محرم امسال سري به هیئت‌ها میزدید تا متوجه شور و شوق مردم و مخصوصاً جوانان به مکتب عاشورا شوید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.