افزودن نظر جدید

شما خوبی برادر هوا بده... شما اصلا ابشار ما جوی اب .. همه بد شما خوب .. شما اصلا علامه ی امینی ما جاهل جنایتکار . همه دروغگو شما صادق هدایت. حرف همه دروغ حرف شما وحی منزل.اصلا کوروش جانی جنایتکار اربابان شما (بقول رفیقم قتال العرب ) همه فرشته. جمع کن این بند و بساتت رو برو جای دیگ.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.