افزودن نظر جدید

اینطور که از گفته ی تمام تاریخ نویسا برمیاد اخرین جنگ کوروش با یکی از اقوام سکایی بوده ... حالا یکی میگه در این حنگ ها کشته شد و شکست خورد دیگری مینویسد که کوروش در جنگ کشته شد ولی سپاه ایران پیروز شد دیگری مینویسد کوروش پیروز شد ولی بر اثر زخمی که برداشت چند روز بعد در پاسارگاد بعد از انکه وصیت کرد در گذشت بعصی مرگ او را طبیعی میدانند مانند گزنفون.... ولی عقیده ی خود من در مورد مرگ کوروش اینه که او در جنگ اخر پیروز شد ولی بعد بر اثر جراحتی که برداشت در پاسارگاد بعد از دصیت کردن درگذشت و به خاک سپرده شد و وصیت نامه ایی رو که گزنفون ذکر میکند را صحیح میدانم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.