افزودن نظر جدید

فردوسی ایرانی پرست تاریخ ایران و مردمش روستایش میکنه وقتی کوروش امپراطور جهان بود در ان زمان و ایرانیان بهترین و متمدن ترین زندگی رو داشتن بفیه اقوام چه کار میکردن نوکری ما رو چه کوروش زردتشتی بود یا نبود انسان بزرگی بود ونقشی بزرگ در تاریخ بشر داشت و مخالفینش هم از حسودی فقط خالی میبندن بلا برید پایین برید کوروش یکی از بزرگترین پادشاهان ایران بود و فتوحاتش بدون قتل و غارت و کسانی هم که برکنار کرد رو هم نکشت و مثل یک قهرمان در نبرد برای اسایش ایران کشته شد و و مخلفینش جز بیسواد ها غیر ایرانی خاعن ها سوسمار پرست ها و وطن فروش های که راه رو به اسکندر و چنگیز و غیره و در جنگ های ایران مثل منافقین نوکر خارجی ها بودن نیستن کوروش چیزی نیست که بشه از تاریخ حذف کرد چون افرادی که خون و شرف فردوسی رو دارن و به ایرانی بودن خود افتخار میکنن همیشه هستن در تاریخ ایران کبیر لطفا حذف نکن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.