افزودن نظر جدید

از وطن و کشوری دفاع کردند که کوروش ساخته بود .... شما احتمالا در خواب غفلت بودی برادر ... شهدای زرتشتی که شهید شدند و به دست صدام ملعون کشته و شهید شدند رو ندیده ای... خواستی بگو تا نامهاشونو بگم( من خود در هنگام جنگ بدنیا نیامده بودم ولی اگر بودم جانم را فدای وطنم میکردم )
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.