افزودن نظر جدید

حجاب یک مسعله ی شخصی است . بستگی به میل شخص دارد که داشته باشد یا نداشته باشد.کسی یا چیزی نمیتواند انرا اجبار کند ... در ایران باستان حجاب شایسته بود نه بایسته.(در دین زرتشت شایسته است)اشو زرتشت کوشید تا با پندهاى، خود ریشه هاى درونى حجاب را تعمیق و مستحکم نموده، عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استوارى حجاب معمول قرار دهد.او با توصیه ها و اندرزهای خود، کوشیده است تا پایه های حجابی را که زنان ایرانی به عنوان یک فرهنگ ملی در ظاهر عرف خود رعایت می کنند، در عمق روح آنان مستحکم نماید و از این راه، ضمانت اجرای قانون حجاب را در آینده نیز تامین نماید و بدین سان، جامعه خویش را در مقابل امکان انحرافهای اخلاقی پنهان، بیمه کند. قسمتی از پند و اندرزهایی که «آشو زرتشت» به پیروان خود توصیه نموده عبارتند از او می فرماید: «ای نوعروسان و دامادان! روی سخنم با شماست. به اندرزم گوش دهید و گفتارم را به خاطر بسپارید و با غیرت، در پی زندگانی پاک منشی برآیید. هر یک از شما باید در کردار نیک و مهرورزی، بر دیگری پیشدستی جوید تا آن زندگانی مقدس زناشویی، با خوشی و خرمی همراه باشد.ای مردان و زنان! راه راست را دریابید و پیروی کنید. هیچ گاه گرد دروغ و خوشی های زودگذری که تباه کننده زندگی اند، نگردید، زیرا لذتی که با بدنامی و گناه همراه باشد، همچون زهر کشنده ای است که با شیرینی در آمیخته و همانند خودش دوزخی است. با این گونه کارها زندگانی گیتی خود را تباه مسازید. پاداش رهروان نیکی، به کسی می رسد که هوا، هوس، خودخواهی و آرزوهای باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد. کوتاهی و غفلت در این راه، پایانش جز ناله و افسوس، چیز دیگری نخواهد بود. فریب خوردگانی که دست به کردار زشت می زنند، گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان خروش و فریاد و ناله است، ولی زنان و مردانی که به اندرز و راهنمایی من گوش فرا می دهند، آرامش و خوشی زندگی بهره شان خواهد بود و سختی و رنج از آنان دور خواهد گشت و به نیکنامی جاودانی خواهند رسید.»و غیره .... زرتشت حجاب را در دینش فرهنگسازی کرد ... انرا اجبار نکرد ولی فرهنگش را پایه ریزی کرد و مردم با درک کردن مفهوم ان به ان گرایش پیدا کردند و انرا بی چون و چرا پذیرا شدند.اما در اسلا م(منظور در قران نه در تفسیر که بعدها اضافه شد) خدا حجاب را اجبار میکند بدون انکه فرهنگ انرا کامل توضیح دهد و همین اجبار باعث گریختن مردم از ان میشود (چیزی که امروز در جامعه مشهود است) اگه حجاب ازاد شود (منظور شایسته شود)خواهید دید که مردم چگونه از ان استقبال میکنند ولی تا اجبار و زور وجود دارد حجاب عملی نخواهد شد گرچه فلسفه ی انهم تشریح شود ... چون اجبار اختیار را از انسان سلب میکند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.