افزودن نظر جدید

جناب فرزین ادب شما و همچنین حرفهای پربار شما(((پربار از سفسطه.دقل.ریا و...))) انچنان مرا تحت تاثیر قرار داد که تحولی عظیم در من ایجاد شد.... و نیز چون شما خواهان این شده ام که با نام ایران پرستی ایران را به لجن بکشم و خود در توهم باشم که من ایرانی اصیل هستم....امیدوارم اسراییل و امریکا و تمام کسانی که ما را در این امر بزرگ یاری میدهند و خرمان میکنند از ما خوشنود باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.