افزودن نظر جدید

سلام. قيافه حق به جانب به خود گرفتن، ساده است. در فضاي مجازي عده اي هستند كه با يك نام فحش مي‌دهند، و سپس با نامي ديگر، دم از انسانيت و ادب و انصاف مي‌زنند. جناب كامبيز (زرتشتي)... تشكر با نام (زرتشتي) مؤدبانه نظر مي‌دهيد. ولي لطفاً سخن از انصاف بر زبان مي‌آوريد. مسئولين سايت به راحتي به آي پي شما دسترسي دارند. چند نام با يك آي پي. با يك اسم مؤدبانه سخن مي‌گوييد و با نام ديگر به زمين و زمان فحش ناموسي مي‌دهيد. به اسلام فحاشي مي‌كنيد و اكنون با اين نام ثانوي چنين خود را مؤدب و منطقي مي‌ناميد. اين سايت به حقايقي مي‌پردازد كه باستانگرايان از بيان آن فرار مي‌كنند. مي‌گوييد «هدفی جز تخریب تاریخ ایران ندارد». چگونه ادعاي انصاف داريد، در حاليكه اين سايت منتقد زرتشت و شاهان ظالم است (و شما زرتشت و شاهان ظالم را مساوي ايران پنداشتيد). آيا اين نگاه شما ظلم به مردم ايران نيست ؟ چرا در گفتار شما مردم ايران جايي ندارند؟ كجاي اين سايت، به عامه مردم ايران تاخته است؟ اين سايت همواره گفته است كه مردمان اين سرزمين، سرمايه هاي آن هستند. چگونه است كه نقد زرتشت و كورش و امثال آنها را تخريب ايران مي‌ناميد؟ مگر اينها "عين ايران" اند؟ كه نقد آنها تخريب ايران باشد؟ اگر مردم براي شما مهم هستند، چرا از آن همه مردمان بيشماري كه در مقابل سپاه عرب، حاضر به دفاع از ساسانيان نشدند حرفي نمي‌زنيد؟ آن همه مردماني كه به هخامنشيان پشت كردند (و شرح سركوب آنها در كتيبه هاي هخامنشي آمده است)، جايي در ايران ندارند؟ چون مخالف خيال‌بافي‌هاي باستانگرايان هستند؟ مردم ايران در 8 سال دفاع مقدس از كورش و ميراث او دفاع كردند؟ در وصيت نامه چند درصد از شهدا نام كورش وجود دارد؟ چند درصد از شهدا كمترين ارادتي به كورش داشتند؟ (با اينكه حكومت پهلوي شب و روز به تبليغ براي كورش مي‌پرداخت). خواهشاً اينگونه به صورت شهداي 8 سال دفاع مقدس آب دهان نياندازيد. شهداي دفاع مقدس و كورش ؟!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.