افزودن نظر جدید

نظر خوبی بود فقط یک مشکلی که هست اینکه، شما اسلام که دین هست را با هخامنشیان مقایسه می خواهید بکنید و این درست نیست!! اسلام تاثیرات فراوانی داشته است و اگر این تاثیرات نبود، هجوم بسیار شبکه ها و کشورهای برای تخریب اسلام و بخصوص ایران انجام نمی شد!!! هرچند تاثیرات هخامنشیان را از افرادی شنیدید که می خواهند اسلام را تخریب کنند... تاثیرات اسلامی رو می توان از مردم ایرانی دید که امروزه بیشترین هجمه ی تهدید و کشتار ناجوانمردانه را از دیگر کشور های دنیا تحمل می کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.