افزودن نظر جدید

ساده اندیش گرامی که می گویی کوروش در منشورش در ۲۵۰۰سال پیش از لغو برده داری و خصایص انسانی سخن میگفت؟؟ بین سخن گفتن تا عمل فرسنگ هاست دوصد گفته چون نیم کردار نیست!! حرف زدن ساده است عمل کردن مشکله؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.