افزودن نظر جدید

همه که ماهواره ندارند !!! تبلیغاتی که در شبکه های اجتماعی برای کوروش میشه در برابر در تبلیغاتی که برای افراد مذهبی میشه هیچه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.