افزودن نظر جدید

تو اولن در حدی نیستی که بخوام نگات کنم چه برسه به بحث ... اگه بیشتر از چند نفر انگشتشمارو نتونستن فریب بدن ... پس این جبهه گیری سخت و سنگینتون بخاطر چیه؟؟ .... جز اینکه کوروش و نامو اوازش در زادگاه و کشورش زنده و همه گیر شده؟؟ این حبهه ایی که شما که گرفتی نشان از فرا گیر شدن نام کوروش داره.... دوم اینکه از حرفت معلوم شده ادم مجهوالحالی هستی چرا که نام کشورتو به صدا و اوای سگ تشبیه کردی که این حرف و کار عربها ست نه ایرانی ها!!! سگ واق واق میکند نه پارس !!! در ضمن نزار بگم ترکهارو به جی تشبیه میکنن.خودت بهتر از من میدونی...( اگه کامنتم منتشر نشه معلومه که خیلی پوچ و توخالی هستید )
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.