افزودن نظر جدید

سلام. متأسفانه بدون دقت لازم قضاوت كرديد. اولا نظرات شما تأييد شده است. اگر نياز است لينك نظرات خودتان را براي شما بفرستيم كه در سايت منتشر شده است. در ثاني وقتي كسي يك بت شيطاني را خدا ناميد و خود را پيرو او قلمداد كرد، ديگر نميتوانيد ادعا كنيد كه او انسان و پيرو انسانيت است. يك شيطان پرست، فهمي از انسانيت ندارد. بلكه پيرو شيطانيت است. پيروان كورش نيز دروغ بسيار ميگويند. چون چيزي از انسانيت نميفهمند. نمونه دروغ، همين لغو برده داري... كورش هيچ گاه برده داري را لغو نكرد و ما كامل در اين زمينه سخن گفتيم (http://www.adyannet.com/news/10530). هم در زمان كورش و هم پس از او برده داري به طرزي هولناك وجود داشت و بردگان در سخت ترين شرايط زندگي ميكردند (ما هم اسناد مفصل تاريخي و باستان شناسي در اين زمينه ارائه كرديم.) نگاه كنيد به : http://www.adyannet.com/news/10935 درباره اسلام هم هرچند سخن شما بي ربط با موضوع است. اما بهتر است بدانيد كه اسلام براي عباد و اماء (كه شما به اشتباه آنان را بردگان ناميديد) حق و حقوق فردي و اجتماعي قرار داد و بنا بر قرآن، آنان هر وقت بخواهند ميتوانند خود را در مقابل پرداخت وجه (نقد يا قسط) از رقيت آزاد كنند و به گفته دكتر زرينكوب، بردگان (با تعبير شما) حتي در عصر خلفا وضعشان از بسياري افراد در ديگر سرزمينها هم بهتر بود: www.adyannet.com/news/12383
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.