افزودن نظر جدید

دوست عزیز و محترم من ! خوب مهربان ! تعصب یعنی اینکه شما بخاطر حرف دیگران که شاید برای اونها باورشون هستش پرخاش کنی ! اینکه میگی اگه دستم بهشون میرسید ! دوست عزیز من ! مگر شما مدعی نیستی که محمد ص ادمی بود که با سنگ زدنش بهش فحش میدادن توهین میکرون و اون جز محبت بهشون نمیکرد ! ایا شما واقعا پیرو واقعی پیامبرت هستی ؟ پس چرا میخوای اگه دستت به دوستی برسه .... ؟ بعضی از ما از حرف زدن راجع به عقایدمون میترسیم ! و این برای اینه که ترس داریم که چیزی بیاد و بفهمیمش و تمام عقایدمون رو به لجنزار تبدیل کنه ! عقلانی اینه که ما ملت گمشده ی تاریخ هستیم و مقصرش متجاوزهای به خاک ما هستن ! چه اسکندر چه عمر چه مسلمون چه کافر ! متجاوز متجاوزه ! من توی متنم اون بالا نوشتم که خط یران کوفی بوده و فتحهه و ضمه نداشته ! این عقلانی نیست ؟ از تمام کتب اسلامی این رو جستوجو کنین و هست !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.