افزودن نظر جدید

ضدیت با کوروش ضدیت با قرانه!!!! چه جالب نکنه قرآن رو کورش آورده که ضدیت با قرآن ضدیت با اونه؟؟ این باستانگراها به هر ریسمانی چنگ می زنند تا ادعای خودشون را ثابت کنن! اولا که معلوم نیست علامه ذوالقرنین رو کورش عنوان کرده باشه چون هیچ سندی بر این ادعا ارائه ندادی!!! در ضمن حتی اگر حرفت درست باشه و علامه مجلسی چنین چیزی گفته دلیل نمی شه حتما نظر ایشون صحیح باشه فقط معصوم نظرش صددرصد قبوله. پس قول علامه مثل قول قرآن نیست که هر که باهاش مخالف باشه ضدیت با قرآن محسوب بشه. مفهومه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.