افزودن نظر جدید

کافر همه را به کیش خود پندارد .... اونی که گمراهه تویی ، واسه همینم بقیه رو گمراه میدونی ... اون گوسفندیم که بما نسبت دادی خود جنابعالی هستی... اون خداییم که تو ازش صحبت میکنی بگو بره تناقضات خودشو حل کنه بعد بیاد صحبت کنه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.