افزودن نظر جدید

برای رعایت ادب نیاز نیست تو!!!!!تذکر بدی...من با همه ادما در حد و اندازه شخصیتشون حرف میزنم ... من مغلطه نکردم فقط چندتا ایه قران که شرح حال امسال تو هستش را گفتم.....دین من میگه ادمای امسال تو کافر و گمراه هستن ربطی به افکار من نداره!!! ادمای کور باطنی مثل تو هرجوری که باهاشون حرف بزنی نمیفهمند و برداشت خودشونو دارند... دلیل اوردن از قران و گفتن چند ایه که شرح حال شماست تیشه بر ریشه نیست برعکس ضایع کردن شماهاست.... ایه غضب را هم من نگفتم که بخوام تو بترسی وعده خداست که داده شده...همون خدایی که ادعا میکنید کوروش میپرستیده و شما هم از پیروانش هستید... یجور میگی دوره این حرفها گذشته که انگار نعوذبالله خدایی هم مثل ریاست جمهوری دوره ای هستش و اون حرفها برای یه خدای دیگه بوده!!!! ببین اینا همه که گفتم خودش برای ثابت کردن اینکه شماها عقلهاتون ضایع شده کافیه... تو که ایرانی اصیل و فرزند کوروش هستی چرا برای نکته هایی که میخوای بگی از شمارش عربی استفاده میکنی؟؟؟!!! ببین پسر جون شماها انقدر بی حرف و جواب موندید که افتادین به سفسطه کردن ولی بدون که اخر این ره که میروی به ترکستان است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.