افزودن نظر جدید

انقدر اسلام اسلام نکن عوضی .... اگه زرتشتیا نکاح با محرم داشتن(که نداشتن) با رضایت بود .... اما دین تو چی که همبستر شدن با زنان با شوهر و بی شوهر رو (که در جنگ به غنیمت رفتن )حلال دونسته؟؟(اآیش رو میخوای بگو برات بنویسم).این خداست؟؟ این دین خداست؟؟ این پیامبر خداست که اینجوری حکم کرده؟؟ کدوم دفه زرتشت چنین غلطیو کرد؟؟ (من پیرو هیچ دینی نیستم) ولی حالم از این ادمای بی بته مثل تو بهم میخوره.اگه این تجاوزارو درست میدونی و حکم خدا ... امید وارم مادر و خواهر و خانواده ی خودت بدست عرب ها همینطوری به غنیمت برن ببینم بازم اینجوری نظر میدی یا ن؟؟ببینم باز اسلام اسلام میکنی یا ن؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.