افزودن نظر جدید

دوست کوچولوی متعصب من ... کوروش نیازی نداره ذوالقرنین باشه ، خیلی بزرگتر از این حرفاست. ببین هم کیشای تو خیلی منصفانه تر از تو نظر نظر میدن ولی تمیدونم کوروش چه هیزوم تری بتو فروخته که انقدر بهش حسادت داری.بقول شریعتی امثال مثل شماها از جایی صحبت میکنن که نون میخورن تو هم از این قاعده مستثنا نیستی . تمام دلایلی که دوستای تو اوردنو با دلایل و مدارک قاطع رد کردم (دلایل رفیقات مثل حرفای تو جکه و هیچ سند معتبری هم نداره، ولی تمام حرفام سند داره ) و تو و امثال ننیتونید کوروش رو بکبوبید با از ابهتش کم کنید . به قول یه بنده خدایی شماها تا عمر دارید حسرت بزرگی کوروش رو میخورید اره حسرتشو میخورید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.