افزودن نظر جدید

عقل رو خدا جهان را افرید همه برن جهنم جز شیعیان ههههههههههههههههههههههههههه سواد این ادم هیچی تمدنش هم هیچی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.