افزودن نظر جدید

در ضمن نکته ایی رو یاداور شوم ... ما زرتشتیان هیچ گاه به علی ابن ابی طالب بی احترامی نکرده و برای ایشان ارزش قاعلیم(چون احترام به بزرگان ادیان و مذاهب دیگر جزو سنت و کردار نیک ماست).و بدونین که اگر حرف یا عمل درستی انجام داده باشند (که حتما داده اند) ما ان را فرا میگیریم.زیرا زرتشت در گاتها فرموده به سخنان عالمان و فرزانگان که به نیکی سفارش میکنند گوش فرا داده و علم را از انان بیاموزید . یا در جای دیگری میفرماید من ستایش میکنم ان عالمی را که بمن اندیشیدن را بیاموزد نه اندیشه ها را . در پناه یزدان باشید .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.